ви

【代】 您; 你们

Через вас 由于您的缘故; 由于你们的缘故

Я не розумію вас 我不理解您

Він дав вам книгу 他给您这本书

Цо написано вами 这是您写的

◇ Що з вами? 您怎么啦?

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me