виборчий

【形】 选举的

Виборча дільниця 选区

Виборча кампанія 选举运动, 竞选运动

Виборче право 选举权

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me