вихідний

I

【形】

1) 出去的, 走出的

2) 出发的, 发端的; 起初的

Вихідна точка 起点, 出发点

Вихідна позиция 出发阵地

3) 公文 发文的, 发出的

II

【阳】 (用作名词) 1) 歇班的工人或职员

2) 牌戏 (根据规则) 轮空的牌手, 棋手

3) 公文 发(出的公) 文

◇ Вихідний день 体息日

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me