володіти

【未】

1) 有, 持有, 拥有

Володіти землею 拥有土地

2) 具有(品质, 才能等)

3) 统治; 控制, 支配

Володіти силами природи 控制自然力

4) 掌握, 会运用, 会, 能(用); 精通, 通晓, 长于

Володіти марксистським методом 掌握马克思主义方法用双手

Володітиіноземною мовою 精通外国语

4) 控制, 抑制; 充满; 宠罩(指思想, 感情等)

◇ Володіти собою 有自制力, 能镇定

Джерело: Українсько-китайський словник на Slovnyk.me