Ампер

I

1 одиниця сили електричного струму, основна в системі СІ; це сила постійного електричного струму, при протіканні якого через 2 паралельні прямолінійні безконечно довгі провідники з нескінченно малим поперечним перерізом (розміщені у вакуумі на відстані 1 м один від одного) між цими провідниками на ділянці довжиною 1 м виникає сила взаємодії 2∙10-7 Н; 2. одиниця магніторушійної сили й напруженості магнітного поля в системі СІ (А/м).

II

(Ampere)

Андре Марі, 1775-1836, франц. фізик; творець основ електродинаміки; відкрив закон взаємодії електричних струмів; запропонував першу теорію магнетизму; також праці з теорії імовірностей, застосування варіаційного числення в механіці та ін.

Джерело: Універсальний словник-енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ампер — АМПЕ́Р, а, ч. Одиниця виміру сили електричного струму. За одиницю сили струму приймають 1 ампер (а) — силу такого струму, при якому за 1 секунду через поперечний переріз провідника проходить електричний заряд в 1 кулон. (Фізика, II, 1957, 106). Словник української мови в 11 томах
  2. Ампер — Ампе́р прізвище * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Орфографічний словник української мови
  3. ампер — АМПЕ́Р, а, род. мн. ампе́рів і ампе́р, ч., фіз. Одиниця виміру сили електричного струму. За одиницю сили струму приймають 1 ампер (А) – силу такого струму, при якому за 1 секунду через поперечний переріз провідника проходить електричний заряд в 1 кулон (з навч. літ.). Словник української мови у 20 томах
  4. ампер — ампе́р 1. Одиниця сили електричного струму. 2. Одиниця магніторушійної сили. Від прізвища французького хіміка А. Ампера. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. ампер — -а, ч. Міжнародна одиниця сили електричного струму (А). Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. ампер — Ампе́р, -ра; -пе́ри, -рів (міра в електр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. ампер — Ампер — ampere — Ampere – 1) Одиниця сили електричного струму в системі SІ. 2). Одиниця магніторушійної сили в системі SІ. Названа на честь французького вченого А.Ампера. Гірничий енциклопедичний словник
  8. ампер — рос. ампер 1. Одиниця сили електричного струму. 2. Одиниця магніторушійної сили. Походить від прізвища французького хіміка А. Ампера. Eкономічна енциклопедія