ергономіка

Галузь знань, що вивчає принципи і методи достосування умов праці до фізичних і психічних властивостей людини, згідно з вимогами фізіології та психології праці.

Джерело: Універсальний словник-енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ергономіка — ергоно́міка, ергоно́мія (від грец. έργον – робота і νόμος – за; кон) наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. ергономіка — Эргономика, эргономия — ergonomics, human engineering — *Ergonomik, Ergonomie — наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці... Гірничий енциклопедичний словник
  3. ергономіка — рос. эргономика (грец. ergon — робота, nomos — закон) — наука, яка вивчає поведінку людини, рух органів її тіла під час виконання роботи з метою створення таких умов на робочому місці, які забезпечили б зручність і комфорт, підвищення продуктивності праці, зменшення затрат людської енергії. Eкономічна енциклопедія
  4. ергономіка — (англ. еgronomic) наукова дисципліна, що вивчає взаємини людини і машини в конкретних умовах виробничої діяльності з метою раціоналізації виробництва і зростання продуктивності праці. Економічний словник
  5. ергономіка — ЕРГОНО́МІКА, и, ж. Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці. Словник української мови в 11 томах
  6. ергономіка — ергоно́міка іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  7. ергономіка — -и, ж. Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці. Великий тлумачний словник сучасної мови
  8. ергономіка — (грец. — праця і закон) Наука, що вивчає людину в умовах його діяльності на сучасному виробництві, насиченому машинами. Дослідження ергономіки зумовлюють дизайнерські проекти обладнання, так і створення відповідного просторового середовища. Архітектура і монументальне мистецтво