авторський

а́вторський

-а, -е.

Прикм. до автор; у знач. ім. авторські, -ких, мн. Гонорар.

Авторська пісня — пісенний жанр, що виник на початку 1960-х рр.; автор віршів та музики пісні водночас є її виконавцем.

Авторський договір — угода між автором твору, винаходу (або його правонаступниками) та видавцями, виконавцями, користувачами авторських творів.

Авторський договір замовлення — цивільно-правовий договір, за яким автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору та передати його замовнику.

Авторський концерт — прилюдне виконання концертної програми, яку складено з творів одного композитора.

Авторський нагляд — контроль з боку авторів проекту, проектної організації за відповідністю об'єкта проектним рішенням.

Авторське право — розділ цивільного права, що регулює відносини, пов'язані зі створенням та використанням (виданням, виконанням тощо) наукових, літературних та мистецьких творів.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авторський — а́вторський прикметник Орфографічний словник української мови
  2. авторський — А́ВТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до а́втор. Повна емансипація особи автора з рамок схоластики, ..якнайповніший вираз авторської індивідуальності в його творах — се характерний, пануючий оклик наших часів (Фр. Словник української мови в 11 томах
  3. авторський — А́вторський, -ка, -ке Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  4. авторський — Авторський, -а, -е Авторскій. Желех. Словник української мови Грінченка
  5. авторський — [аўторс'кией] м. (на) -кому/-к'ім, мн. -к'і Орфоепічний словник української мови
  6. авторський — А́ВТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до а́втор. Повна емансипація особи автора з рамок схоластики, .. якнайповніший вираз авторської індивідуальності в його творах – се характерний, пануючий оклик наших часів (І. Словник української мови у 20 томах