екосистема

Функційна система, яка включає в себе угруповання живих організмів і середовище їх існування (компоненти неживої природи).

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. екосистема — [екосиестема] -мие, д. і м. -м'і, мн. -мие, -тем Орфоепічний словник української мови
  2. екосистема — екосисте́ма іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. екосистема — ЕКОСИСТЕ́МА, и, ж. Те саме, що Екологі́чна систе́ма (див. систе́ма). Степові екосистеми формувалися в умовах недостатньої вологості клімату (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. екосистема — Функціонально цілісна частина природного середовища (напр., оз.), де відбуваються процеси обміну матерії поміж її живою (біоценоз) і неживою (біотоп) частинами. Універсальний словник-енциклопедія
  5. екосистема — -и, ж. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх проживання, пов'язаними між собою обміном речовин і енергії. Великий тлумачний словник сучасної мови