внесенє

Вне́сенє. Пропозиція. На внесенє п. Зоти ухвалила волоско-русская більшість, аби се внесенє передати ще виділови краєвому до дальшого розслідженя (Б., 1895, 5, 4); За особисту образу особи, стоячою поза палатою послів, можна на внесенє відповідної комісії покарати винного посла відобранєм дієт навіть на протяг 4 тижнів або виключенєм із 14 засідань, очевидно без дієт (Б., 1907, 69, 1);

● Ставити внесенє — вносити пропозицію. Опалка піддав зібраній громаді до ухвали таке внесенє, що кожда склянка мала би випити ся до дна (Галіп, 28); Тор ічної сесиї закиду вали мені з тамтого боку, що я лиш жалую ся і нападаю, а не ставлю в тім напрямі жадних конкретних внесень (Б., 1895, 6, 2); О. Гр. Лаза ставить внесенє, щоби зі згляду на то, що статут кождий з присутнихмає від тижня в руках, відступлено від єго читаня, коли ж сему внесеню противлять ся поодинокі участники, секретар відчитує статут в повній основі (Звідомл., 1914, 9); [О. Гнідий] заявляє на се, що дуже відчуває брак станової газети і думає, що найскорше довела б до ціли в сім згляді акцийна спілка і ставить внесенє, щоби виділ до двох місяців обміркував сю справу докладно і скликав ad hoc надзвичайні загальні збори для зреферованя своєї опінїї і для єї евентуального ухваленя, що й принято одноголосно (Звідомл., 1914, 29)

// пол. stawiać wniosek — вносити пропозицію; нім. einen Antrag stellen — вносити пропозицію (antragen-пропонувати, підносити, tragen — носити, нести, stellen — ставити);

● Пильне внесене, нагляче внесенє - терміновий запит, пропозиція до порядку денного. Перервано дискусию і приступлено до пильних внесень (Б., 1895, 24, 2); На послідних засіданях україньского клюбу порішили наші посли внести на найблизшім повнім засіданю палати послів самостійне нагляче внесене в справі галицких надужить виборчих, причім яко внескодавці і головні бесідники виступлять пп. Окуневский і Давидяк (Б., 1907, 69, 1); Нагляче внесене в справі кольпортажи, а також другі наглячі внесеня з виїмком внес[еня] п. Люеґера в справі цісарского ювилею і п. Ренера в справі реформи виборчої ординації до краєвих соймів — відкликано (Б., 1907, 73, 2)

// пол. naglący — негайний, терміновий, невідкладний, nagląca sprawa — невідкладна справа.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me