з_гори

З гори́ [згори́], присл. Заздалегідь, завчасно, перед тим. Кождий ляндлорд обов’язаний, після сего проєкту, призначити означену кількість своєї землі на малі фарми і випахтувати їх хліборобам на 80 літ за чинш, вже з гори назначений (Б., 1907, 62, 2); Парляментарне житє се зовсім окремий світ [...] Тут володіє безмежно і єдино беззглядний природний закон “сильний пожирає слабшого” або “годуй ся потом праці слабшого! ”, а сила лежить в числі голосів, в артизмі дипльоматичнім або в хитрім махерстві. Сторонництво, котре тут отсими “гарними ” прикметами не володіє, вже з гори засуджене на немилосердний і безвихідний стан паріясів (Б., 1907, 71, 1); Коли би вже з сего акту показало ся, що вибори відбули ся незаконно, то правительство навіть не читати ме протестів, але уневажнить вибори і розпише нові. [...]Протести, котрі не будуть підперті такими сьвідоцтвами, що можуть уневажнити вибори в цілости або лиш поодиноко, будуть з гори відкинені. Проти сего рішеня нема рекурсу (Б., 1909, 36, 1); У висновку засновки ведуть нас (при помочи думаня) до висліду, у доказі вже з гори знаємо вислід, до якого простуємо і після нього укладаємо собі засновки (Канюк, 1911, 45); Та може бути й таке, що у нас уже з гори намір утворити хибний висновок (Канюк, 1911, 49); Треба знати, що кождий учитель має вже з гори якийсь вплив на дітвору; треба тільки той вплив скріпити і зберегти його на все (Канюк, 1911, 85);

● Платити з гори - вносити передплату. Звичайно треба старати ся, щоб члени [стоваришеня] не пасли [худоби] “на конто“, а щоб платили чинш і всі належитости з гори, бо потім треба їх напоминати, а се річ для обох сторін дуже неприятна (Канюк, 1906, 41)

// пол. z góry — 1) згори, 2) наперед, заздалегідь, płacić z góry — платити наперед, вносити передплату.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me