паріяс

Па́ріяс. Парія. Парляментарне житє се зовсім окремий світ [...] Тут володіє безмежно і єдино беззглядний природний закон “сильний пожирає слабшого” або “годуй ся потом праці слабшого!“, а ста лежить в числі голосів, в артизмі дипльоматичнім або в хитрім махерстві. Сторонництво, котре тут отсими “гарними ” прикметами не володіє, вже з гори засуджене на немилосердний і безвихідний стан паріясів (Б., 1907, 71, 1)

// пол. parias — парія; порівн. парія, гінд. -1) найнижча каста гіндуського суспільства, з якою інші касти не мають ніяких зносин; 2) від усіх погорджувана людина (СЧС, 305).

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me