єдиноначальність

(англ. unity of command)

у класичному менеджменті (Файоль) ідея про те, що в організації співробітник не може водночас мати більше одного керівника, перед яким він відповідає за доручену роботу. В противному разі виникає ризик втрати ефективності координації. Порушення принципу є. може мати місце, наприклад, коли керівник не може чітко делегувати достатній обсяг повноважень своєму підлеглому, внаслідок чого останній має більше ніж одного боса. Це призводить до плутанини і порушує злагодженість роботи підлеглих.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. єдиноначальність — рос. единоначалие метод управління, коли особа, яка очолює організацію, установу, підприємство, фірму, здійснює в межах наданих їй прав одноособове керівництво й несе особисту відповідальність за результати діяльності. Є. Eкономічна енциклопедія
  2. єдиноначальність — єдинонача́льність іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. єдиноначальність — -ності, ж. Метод управління, коли все керівництво зосереджене в руках однієї особи. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. єдиноначальність — ЄДИНОНАЧА́ЛЬНІСТЬ, ності, ж. Метод управління, коли все керівництво зосереджене в руках однієї особи. Радянська єдиноначальність обов’язково має спиратися на колектив, широке залучення трудящих до управління виробництвом (Ком. Укр., 4, 1968, 50). Словник української мови в 11 томах