автоматизація

рос. автоматизация

впровадження у виробничу та невиробничу сфери систем управління машинної техніки, сучасних технологій з метою вдосконалення і поліпшення праці, підвищення її продуктивності та якості. У системі виробництва А. застосовується для зменшення частки фізичної праці завдяки перенесенню ручної праці на "плечі" машинної автоматизованої чи комп'ютерної техніки. У державному управлінні, у недержавних організаціях, установах та на підприємствах її застосування спрямоване на використання комп'ютерної техніки, сучасних систем програмного управління для найефективнішого та оперативного використання інформації як цінного капіталу, що забезпечує ефективне управління соціально-економічними процесами з метою досягнення позитивних результатів діяльності на ринку товарів, послуг, у соціальній та культурологічній сферах.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. автоматизація — Автоматизация — automatization, automation — *Automatisierung – 1) Впровадження автоматичних засобів для реалізації процесів. ISO/IEC 2382-1:1993. Гірничий енциклопедичний словник
  2. автоматизація — АВТОМАТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. Дія за знач. автоматизува́ти і автоматизува́тися 1. Автоматизація виробництва — найвищий етап розвитку машинної техніки... Словник української мови в 11 томах
  3. автоматизація — АВТОМАТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. Дія за знач. автоматизо́вувати і автоматизо́вуватися. Автоматизація різко змінює роль людини у трудовому процесі. Людина вже не доповнює механізм, вона лише керує ним (з навч. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. автоматизація — автоматиза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  5. автоматизація — -ї, ж. Дія за знач. автоматизувати і автоматизуватися 1). Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання і управління виробничими процесами здійснюються без безпосередньої участі людини, а лише під її контролем. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. автоматизація — автоматиза́ція (від автомат) етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям. Словник іншомовних слів Мельничука