автоматизація

Автоматизация — automatization, automation — *Automatisierung – 1) Впровадження автоматичних засобів для реалізації процесів. ISO/IEC 2382-1:1993. А. здійснюється з метою підвищення ефективності праці або звільнення людини шляхом заміни частки цієї праці роботою машини. 2) Етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям. 3) Дія із застосуванням у роботі автоматичних приладів, машин. Див. автоматизація виробництва, коефіцієнт автоматизації.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. автоматизація — автоматиза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. автоматизація — -ї, ж. Дія за знач. автоматизувати і автоматизуватися 1). Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання і управління виробничими процесами здійснюються без безпосередньої участі людини, а лише під її контролем. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. автоматизація — АВТОМАТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. Дія за знач. автоматизо́вувати і автоматизо́вуватися. Автоматизація різко змінює роль людини у трудовому процесі. Людина вже не доповнює механізм, вона лише керує ним (з навч. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. автоматизація — автоматиза́ція (від автомат) етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. автоматизація — АВТОМАТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. Дія за знач. автоматизува́ти і автоматизува́тися 1. Автоматизація виробництва — найвищий етап розвитку машинної техніки... Словник української мови в 11 томах
  6. автоматизація — рос. автоматизация впровадження у виробничу та невиробничу сфери систем управління машинної техніки, сучасних технологій з метою вдосконалення і поліпшення праці, підвищення її продуктивності та якості. У системі виробництва... Eкономічна енциклопедія