автоматизація виробництва

Автоматизация производства — automation of production — Produktionsautomatisierung — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем; поява якісно нової системи машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, приладів та автоматичних засобів; один з головних напрямів науково-технічного прогресу. Розрізняють автоматизацію виробництва часткову, комплексну та повну. Часткова А.в. передбачає автоматизацію основних виробничих процесів, повна – всіх основних і допоміжних процесів, а комплексна – не тільки процесу виробництва, але й процесів керування й обслуговування. В нафтогазовидобувній промисловості основним напрямом А.в. є автоматизація контролю за роботою нафтових і газових свердловин, в бурінні – спуско-підіймальних операцій шляхом впровадження автоматів спуско-підіймання.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me