Автоматизація технологічного процесу

Автоматизация технологического процесса — automatic production methods, process automation — *Automatisierung des technologischen Prozeßes – використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращання умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції. За рівнем автоматизації розрізняють часткову, повну і комплексну А.т.п. Здійснюється за допомогою систем автоматичного регулювання (САР) та систем автоматичного керування (САК).

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me