аксіоматичний метод

рос. аксиоматический метод

один із способів дедуктивної побудови наукової теорії, за якого: а) вибирається певна множинність прийнятих без доведення положень визначеної теорії (аксіом); б) поняття, що до них входять, не визначаються у рамках даної теорії; в) фіксуються правила визначення і правила доведення висновків даної теорії, що дозволяють вводити нові терміни (поняття) в теорію і логічно виводити одні положення (правила) з інших; г) всі інші положення даної теорії (теореми) виводяться з а)на. основі в). Перше уявлення про аксіоматичний метод виникло у Стародавній Греції (Платон, Арістотель, Евклід).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аксіоматичний метод — аксіомати́чний ме́тод меmoд побудови наукової теорії, при якому за основу беруть систему аксіом, а всі інші твердження (теореми) виводять з цих аксіом логічними міркуваннями (доведеннями). Словник іншомовних слів Мельничука
  2. аксіоматичний метод — АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД — спосіб побудови теорії, за яким деякі її твердження приймаються за вихідні як аксіоми, а всі інші виводяться з них шляхом міркувань. Логічні правила цих міркувань строго фіксовані. Філософський енциклопедичний словник