амортизаційні відрахування

рос. амортизационные отчисления

відрахування частини вартості основних фондів для відшкодування їх зносу, тобто для їх відтворення, шляхом віднесення (списання) на собівартість продукції згідно з існуючими нормами. А.в. є елементом витрат виробництва і поділяються на дві частини: А.в. для повної заміни основних фондів (реновація) і відрахування на капітальний ремонт та модернізацію. Прискорена амортизація основних фондів веде до більш швидкої їх заміни і тим самим стимулює науково-технічний прогрес, але при цьому знижується прибуток. Щоб не допустити зниження рентабельності, в державах з ринковою економікою практикується законодавче зменшення суми прибутків, які обкладаються податком, на величину витрат, пов'язаних з амортизацією.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me