амортизація

рос. амортизация

(латин. amortisatio — погашення, від mors (mortis) — смерть) — поступове зношування основних фондів (обладнання, приміщень, будівель) і перенесення цієї частини їх вартості на собівартість виготовленої за їх участю продукції, наданих послуг з метою нагромадження коштів на поновлення основних фондів (для наступного інвестування заміни обладнання, устаткування замість зношених основних фондів). Норми амортизаційних відрахувань встановлюються державою. Прискорена А. основних фондів сприяє розвиткові науково-технічного прогресу, зростанню продуктивності праці, якості, а отже, й конкурентоспроможності продукції. Амортизаційні відрахування на повне відтворення активної частини основних фондів проводяться протягом нормативного строку їх служби або строку, протягом якого балансова вартість цих фондів цілковито переноситься на витрати виробництва та обігу. Амортизаційні відрахування на повне відтворення інших основних фондів здійснюються протягом усього фактичного строку їх служби. Нарахування А. не проводиться під час реконструкції і технічного переоснащення основних фондів, а також у разі переведення їх на консервацію. На час реконструкції і технічного переоснащення продовжується нормативний строк служби основних фондів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. амортизація — амортиза́ція [лат. amortisatio – погашення, від mors (mortis) – смерть] 1. Пом’якшення ударів (див. амортизатор). 2. Поступове зношування основних фондів (устаткування, будівель, споруд) і перенесення їхньої вартості на вироблювану продукцію. 3. Зменшення цінності оподаткованого майна. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. амортизація — В економіці процес поступової втрати вартості основних засобів, які вживають упродовж певного періоду. Універсальний словник-енциклопедія
  3. амортизація — амортиза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. амортизація — Погашення частинами [XIX] Незважаючи на правну повносильність патентів цісарських із д. 17 цвітня 1848 р. і з д. 15 серпня 1849, ані на неясність пізніших патентів і розпоряджень, міністр бар. Словник з творів Івана Франка
  5. амортизація — АМОРТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. техн. Пом'якшення поштовхів, захист від трясіння і великих навантажень за допомогою амортизаторів. Будучи не в змозі здолати стихію природи, людина протиставила їй міць сталі, бетону, придумала безліч способів амортизації (із журн. Словник української мови у 20 томах
  6. амортизація — Амортиза́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. амортизація — (англ. аmortization) 1. об’єктивний процес поступового перенесення вартості знаряддя праці відповідно до його зносу на вироблену за їх допомогою продукцію, послуги. Економічний словник
  8. амортизація — -ї, ж. 1》 ек. Поступове зниження вартості основних фондів (устаткування, будинків і т. ін.) внаслідок їх зношування. || фін. Перенесення вартості машин, будинків та ін. на вироблювану продукцію. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. амортизація — Умор, замор Словник чужослів Павло Штепа
  10. амортизація — АМОРТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. ек. Поступове зниження вартості основних фондів (устаткування, будинків і т. ін.) внаслідок їх зношування. До собівартості продукції тваринництва включають амортизацію тваринницьких приміщень... Словник української мови в 11 томах