амортизація

амортиза́ція

-ї, ж.

1》 ек. Поступове зниження вартості основних фондів (устаткування, будинків і т. ін.) внаслідок їх зношування.

|| фін. Перенесення вартості машин, будинків та ін. на вироблювану продукцію.

2》 Визнання боргового зобов'язання недійсним, якщо його втрачено або викрадено.

Амортизація боргу — поступова сплата боргу фізичною або юридичною особою.

Амортизація основних фондів — зниження вартості основних фондів у процесі їх використання.

Прискорена амортизація — завищення норм амортизаційних відрахувань (або скорочення термінів списання).

3》 тех. Пом'якшення дії поштовхів, ударів у машинах, літаках і т. ін. за допомогою спеціальних пристроїв.

4》 перен. Втрата ким-, чим-небудь властивих йому якостей, достоїнств, здатності до чого-небудь і т. ін.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. амортизація — Погашення частинами [XIX] Незважаючи на правну повносильність патентів цісарських із д. 17 цвітня 1848 р. і з д. 15 серпня 1849, ані на неясність пізніших патентів і розпоряджень, міністр бар. Словник з творів Івана Франка
  2. амортизація — амортиза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. амортизація — Умор, замор Словник чужослів Павло Штепа
  4. амортизація — АМОРТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. техн. Пом'якшення поштовхів, захист від трясіння і великих навантажень за допомогою амортизаторів. Будучи не в змозі здолати стихію природи, людина протиставила їй міць сталі, бетону, придумала безліч способів амортизації (із журн. Словник української мови у 20 томах
  5. амортизація — (англ. аmortization) 1. об’єктивний процес поступового перенесення вартості знаряддя праці відповідно до його зносу на вироблену за їх допомогою продукцію, послуги. Економічний словник
  6. амортизація — амортиза́ція [лат. amortisatio – погашення, від mors (mortis) – смерть] 1. Пом’якшення ударів (див. амортизатор). 2. Поступове зношування основних фондів (устаткування, будівель, споруд) і перенесення їхньої вартості на вироблювану продукцію. 3. Зменшення цінності оподаткованого майна. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. амортизація — В економіці процес поступової втрати вартості основних засобів, які вживають упродовж певного періоду. Універсальний словник-енциклопедія
  8. амортизація — Амортиза́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  9. амортизація — АМОРТИЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. ек. Поступове зниження вартості основних фондів (устаткування, будинків і т. ін.) внаслідок їх зношування. До собівартості продукції тваринництва включають амортизацію тваринницьких приміщень... Словник української мови в 11 томах
  10. амортизація — рос. амортизация (латин. amortisatio — погашення, від mors (mortis) — смерть) — поступове зношування основних фондів (обладнання, приміщень, будівель) і перенесення цієї частини їх вартості на собівартість виготовленої за їх участю продукції... Eкономічна енциклопедія