антимонопольний комітет

рос. антимонопольный комитет

в Україні — державний орган, підпорядкований Верховній Раді України. Основними завданнями А.к. є здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, реалізація заходів щодо захисту прав та інтересів підприємців і споживачів від його порушень. Виконання функцій А.к. здійснюється поєднанням методів економічного та правового аналізу для встановлення ймовірної наявності монопольного становища окремих організацій (об'єднань) на певному ринку, виявлення випадків ущемлення чи обмеження прав підприємців і споживачів. Розробляються і застосовуються засоби запобігання негативного впливу на вільну конкуренцію, встановлюється міра відповідальності за протиправні дії. санкції до порушників антимонопольного законодавства. Основними напрямами діяльності А.к. України є: припинення зловживань монопольним становищем: припинення неправомірних угод; припинення дискримінації підприємців органами державної влади та управління; припинення недобросовісної конкуренції; здійснення контролю за дотриманням антимонопольних вимог у процесі перетворення державної власності, за економічною концентрацією та за дотриманням антимонопольних вимог при прийнятті рішень органами державної влади і управління. Діяльність А.к. здійснюється відповідно до законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції" та інших нормативно-правових актів, спеціальних положень, якими визначаються повноваження і напрями діяльності, що дають змогу досягти головної мети — обмеження монополізму в економіці держави, захисту конкуренції, розвитку вітчизняного ринку, активізації товаровиробництва та підприємництва.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me