балансовий прибуток

рос. балансовая прибыль

показник результативності (ефективності) виробничої, торговельної (комерційно-підприємницької) діяльності за певний період, що знаходить відображення у бухгалтерському балансі. Це загальна сума прибутку установи, одержана від усіх видів підприємницької (виробничої або невиробничої) діяльності за певний час. Розрізняють плановий і фактичний Б.п. Відхилення (збільшення) фактичного Б.п. від планового свідчить про ефективність виробничо-господарської діяльності та визначає ступінь виконання підприємницьких програм організації.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me