банківські операції

рос. банковские операции

операції банків щодо залучення коштів, надання кредитів, випуску в обіг і вилучення з нього грошей, розрахункового обслуговування клієнтури і виконання її доручень. Розрізняють активні і пасивні Б.о. Пасивні операції спрямовані на утворення банківських ресурсів шляхом емісії, акумуляції тимчасово вільних коштів, резервів державного бюджету тощо. У цих операціях банки виступають позичальниками, а клієнти — кредиторами. До активних операцій належать операції з розміщення, використання ресурсів для короткострокового і довгострокового кредитування, а також для фінансування капітальних вкладень. У активних операціях банки виступають у ролі кредитора, а клієнти — в ролі позичальників.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. банківські операції — (англ. bапks’ operations) операції банків для залучення грошових коштів та їх вкладання у позички, цінні папери та послуги, випуск в обіг і вилучення з нього грошей, здійснення розрахунків, фінансування та кредитування капітальних вкладень, касового виконання державного бюджету тощо. Економічний словник