банківські офшорні зони

рос. банковские оффшорные зоны

світові фінансові центри, котрі володіють географічною і юридичною екстериторіальністю і використовуються їх учасниками для проведення банківських операцій з нерезидентами на умовах, відмінних від наявних на внутрішньому національному ринку капіталів. Хоч Б.о.з. є різновидом офшорних зон, вони все ж мають ряд відмінностей. Проведення операцій тут, у більшій мірі, підпадає регулюванню. Учасники їх повністю не звільняються від оподаткування. Їм, як правило, заборонені операції з цінними паперами. Однак у зонах не діє ряд обмежень і правил, установлених для інших учасників операцій на внутрішньому ринку капіталів. Зокрема, на депозити не поширюється вимога щодо резервування, не встановлюється і кількість достатнього капіталу та інші банківські нормативи. Учасники Б.о.з. звільняються від обов'язкових внесків у фонди захисту банківських вкладів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me