блок-схема

рос. блок-схема

графічне зображення алгоритму рішення задачі за допомогою спеціальних символів, що позначають такі елементи, як опис операцій і їх послідовність, залучення даних, їх обробка, технічні засоби, що використовуються для аналізу задачі або її розв'язання.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. блок-схема — Блок-схема — block scheme, flow chart, block diagram — *Blockschema — схема машини, приладу, апарата, пристрою, в якій основні вузли (блоки), що утворюють її, зображено прямокутниками та іншими фігурами, а зв'язок між ними показано лініями зі стрілками. Гірничий енциклопедичний словник
  2. блок-схема — БЛОК-СХЕ́МА, и, ж., спец. 1. Фізичне представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані і т. ін. Словник української мови у 20 томах
  3. блок-схема — -и, ж. Схема, що складається з окремих елементів, блоків. Блок-схема програми — графічне зображення перебігу виконання програми за допомогою типової символіки. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. блок-схема — блок-схе́ма іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  5. блок-схема — блок-схе́ма (від блок (1) і схема) схема машини, приладу, апарата, пристрою, в якій основні вузли (блоки), що утворюють її, зображено прямокутниками та іншими фігурами, а зв’язок між ними показано лініями з стрілками. Словник іншомовних слів Мельничука