буржуазія

рос. буржуазия

(фр. bourgeoise, від латин. burgus — укріплене місто) — 1. Первісна назва середнього класу — купців, лихварів, ремісників та інших міщан, які вели підприємницьку діяльність. З розвитком капіталізму — соціальна група (клас), що володіє капіталом і засобами виробництва. 2. Пануюча соціальна група суспільства, яка володіє основними засобами здійснює підприємницьку діяльність за рахунок найманої праці, джерелом якої є одержувана додаткова вартість. Вона, як правило, відіграє вирішальну роль у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики. Перші представники Б. в Україні з'явилися у XVII ст. внаслідок розвитку міст, торгівлі, виникнення мануфактур. Формування Б. як окремого класу відбулося в XIX ст. з середовища перших фабрично-заводських виробництв, коли стрімко зростали підприємницькі верстви. За даними Всеросійського перепису 1897 р., в Україні налічувалось великої буржуазії 289,5 тис. осіб (разом із сім'ями), дрібних заможних господарів — 413,6 тис. дрібних незалежних виробників — 910 тис. осіб. Серед населення, яке жило прибутками від капіталів і нерухомого майна, українці разом із сім'ями становили лише близько 28 %. Б. справляла вплив не тільки на економічне, а й на політичне, ідеологічне та духовне життя суспільства. Але на відміну від країн Заходу, де Б. прийшла до влади, покінчивши з політичним пануванням феодалів, в Україні вона отримала політичне керівництво державою на короткий час — лише у 1917 р. З набуттям державної незалежності у 90-ті роки в Україні за складних політичних і соціально-економічних умов формується нова генерація національної буржуазії, яка поступово займає провідні позиції у політичному, суспільно-економічному та духовному житті держави.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. буржуазія — буржуазі́я іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. буржуазія — Марксистський термін для позначення класу капіталістів. Цей термін часто вживається в більш широкому сенсі для позначення груп фахівців та керівників, пов’язаних із власниками капіталу прямими економічними інтересами або соціальними зв’язками. Див. клас, марксизм. Енциклопедія політичної думки
  3. буржуазія — -ї, ж. У капіталістичному суспільстві – клас, що володіє засобами виробництва і живе на прибутки від найманої праці. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. буржуазія — БУРЖУАЗІ́Я, ї, ж. Суспільний клас, що отримував прибутки з власних торговельних або промислових підприємств. Не розгинаючись, гехкає молодий Цимбал. Здається, вся його лють на світову буржуазію .. повернулась тепер у роботу (О. Гончар). Словник української мови у 20 томах
  5. буржуазія — буржуазі́я (франц. bourgeoisie, від лат. burgus – укріплене місто) пануючий клас капіталістичного суспільства, який володіє основними засобами виробництва, живе за рахунок експлуатації найманої праці. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. буржуазія — Назва, яка спершу означала загал мешканців м., від кінця XV ст. визначення заможних верств міщанства; у значенні капіталісти, протиставлені пролетаріатові, поняття б. першими використали послідовники К.А. де Сен-Сімона; в розумінні, наданому... Універсальний словник-енциклопедія
  7. буржуазія — Буржуа́зі́я, -зі́ї, -зі́єю Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. буржуазія — БУРЖУАЗІ́Я, ї, ж. В капіталістичному суспільстві — клас експлуататорів, що володіє засобами виробництва і живе на прибутки від експлуатації найманої праці. Словник української мови в 11 томах