буржуазія

буржуазі́я

(франц. bourgeoisie, від лат. burgus – укріплене місто)

пануючий клас капіталістичного суспільства, який володіє основними засобами виробництва, живе за рахунок експлуатації найманої праці. З утвердженням капіталістичного способу виробництва, особливо в епоху імперіалізму, Б. стала найреакційнішим експлуататорським, паразитичним класом, запеклим ворогом робітничого класу, селянства, всіх трудящих.

2. За феодалізму в Західній Європі середній стан, бюргерство (купці, лихварі, ремісники тощо).

3. Кοмпрадорська Б. – див. компрадори.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. буржуазія — буржуазі́я іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. буржуазія — Марксистський термін для позначення класу капіталістів. Цей термін часто вживається в більш широкому сенсі для позначення груп фахівців та керівників, пов’язаних із власниками капіталу прямими економічними інтересами або соціальними зв’язками. Див. клас, марксизм. Енциклопедія політичної думки
  3. буржуазія — -ї, ж. У капіталістичному суспільстві – клас, що володіє засобами виробництва і живе на прибутки від найманої праці. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. буржуазія — БУРЖУАЗІ́Я, ї, ж. Суспільний клас, що отримував прибутки з власних торговельних або промислових підприємств. Не розгинаючись, гехкає молодий Цимбал. Здається, вся його лють на світову буржуазію .. повернулась тепер у роботу (О. Гончар). Словник української мови у 20 томах
  5. буржуазія — Назва, яка спершу означала загал мешканців м., від кінця XV ст. визначення заможних верств міщанства; у значенні капіталісти, протиставлені пролетаріатові, поняття б. першими використали послідовники К.А. де Сен-Сімона; в розумінні, наданому... Універсальний словник-енциклопедія
  6. буржуазія — Буржуа́зі́я, -зі́ї, -зі́єю Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. буржуазія — БУРЖУАЗІ́Я, ї, ж. В капіталістичному суспільстві — клас експлуататорів, що володіє засобами виробництва і живе на прибутки від експлуатації найманої праці. Словник української мови в 11 томах
  8. буржуазія — рос. буржуазия (фр. bourgeoise, від латин. burgus — укріплене місто) — 1. Первісна назва середнього класу — купців, лихварів, ремісників та інших міщан, які вели підприємницьку діяльність. Eкономічна енциклопедія