бухгалтерська звітність

рос. бухгалтерская отчетность

система узагальнених підсумкових показників бухгалтерського обліку, що відображає рівень розвитку та господарсько-фінансовий стан підприємства або організації. Б.з. за певний період складається на підставі даних поточного бухгалтерського обліку і є єдиною для галузей економіки та взаємно погодженою в межах усієї держави. Б.з. дає можливість узагальнювати показники звітності підприємств та організацій, установ у межах усього народного господарства. Показники Б. з. повинні бути достовірними і своєчасно складеними, а після затвердження адміністрацією подаватись установам відповідно до встановленого Держкомстатом України і Міністерством фінансів України порядку. Місячна і квартальна Б.з. подається не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця, а річна — не пізніше 25 січня наступного року.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me