бізнес малий

рос. бизнес мелкий

підприємницька діяльність малих фірм, що включає у себе трудову діяльність громадян, які наділені статусом юридичної особи (або не мають його) з метою отримання прибутку. До них належать: приватні індивідуальні, сімейні підприємства, фермерські господарства. які функціонують на правах малого підприємства та інших формах власності з обмеженою (незначною) кількістю громадян. В Україні відповідно до чинного законодавства до структур Б.м. належать підприємства, у яких кількість зайнятих не перевищує: у роздрібній торгівлі — 15 осіб; у галузях невиробничої сфери — 25; у науці та науковому обслуговуванні — 100; у промисловості і будівництві — 200; в інших галузях виробничої сфери — 50 осіб. Більшість підприємств Б.м. — це малі фірми з кількістю працюючих від 3 до 15 осіб. У розвинутих країнах світу Б.м. підтримується державою через спеціальні органи (напр,, у США це Адміністрація у справах малого бізнесу). Таким структурам надаються пільгові кредити та зменшуються розміри оподаткування. Тому частка Б.м. становить у розвинутих країнах 40-70% валового національного продукту (ВНП) та 50% і більше сукупної робочої сили. Б.м. широко забезпечує найбільшу частку приросту робочих місць. Вони є наймасовішим провідним сектором економіки, який визначає темпи економічного розвитку, структуру ВНП, і становлять основу сучасної ринкової інфраструктури.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. бізнес малий — (англ. small business) сукупність дрібних і середніх переважно приватних підприємств, що прямо не входять у жодне монополістичне об’єднання, але виконують підлеглу стосовно монополії функцію. Економічний словник