бізнес міжнародний

рос. бизнес международный

сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб'єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для досягнення економічного прибутку та міцних позицій на ринку. Суб'єктами Б.м. можуть бути фізичні та юридичні особи, інституціональні і добровільні об'єднання, держави, національні підприємницькі і міжнародні організації. Відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" суб'єктами такого роду діяльності можуть бути: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають громадянську дієздатність і правоздатність); юридичні особи (що зареєстровані в Україні та мають на її території постійне місцезнаходження); об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб (що не е юридичними особами згідно із законами України, але мають постійне місцезнаходження на території України); структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності іноземних держав (дочірні фірми, філії, відділення, представництва); спільні підприємства (що мають постійне місцезнаходження в Україні).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me