біржа валютна

рос. биржа валютная

спеціалізована біржа, на якій відбувається купівля-продаж іноземної валюти й золота. Тут зосереджені майже всі валютні операції, хоча формально іноземна валюта може котируватись і на фондових біржах. В основному тут відбувається міжбанківська торгівля валютою. Встановлений на біржі курс валюти називається потенційно волютним курсом. Курси валют встановлюються маклерами за участю представників держави й діють тільки на даній біржі для розрахунків з клієнтами. Як розрахунковий може використовуватись середньоарифметичний курс тих валют, які котируються на всіх біржах. На Б. в. Західної Європи (Нідерланди, ФРН) щорічно встановлюються валютні курси 14 держав, які використовуються як обов'язкові для розрахунків банку з клієнтами. Відповідно до міжнародних угод встановлені на Б.в. валюти котирування можуть відхилятися у банках зазначених договором країн у межах 1%. Операції можуть здійснюватись також у міжбанківській небіржовій торгівлі. Офіційні біржові котирування є основою розрахунків у банках з їх клієнтами за касовими валютними операціями та платіжними оборотами.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біржа валютна — (англ. foreign exchange currency market) організаційно оформлений, регулярно діючий ринок іноземної валюти, де формуються курси валют (валютні котирування) на підставі фактичного співвідношення попиту та пропозицій. Економічний словник