валова продукція підприємства

рос. валовая продукция предприятия

показник, який відображає загальний обсяг продукції, виготовленої підприємством за певний період (квартал, рік) у грошовому обчисленні. В.п.п. містить у собі минулу працю (вартість спожитих у процесі виробництва матеріальних ресурсів, у т. ч. знос засобів праці) і живу працю (заробітну плату й прибуток). До її складу входить повна вартість готових виробів, приріст залишків напівфабрикатів і незавершеного виробництва, а також роботи промислового характеру, виконані "на сторону". Показник В.п.п. використовується для визначення валового суспільного прибутку і національного доходу, але не застосовується для оцінки діяльності підприємств і визначення продуктивності праці, тому що включає в себе повторний рахунок перенесеної вартості використаних засобів виробництва (у промисловості приблизно 60-70%), а також зміну залишків незавершеного виробництва. Окрім того, показник В.п.п. не стимулює виробництва необхідної суспільству готової продукції, орієнтуючи підприємство на використання у виробництві дорогих матеріалів і сировини. Обсяг В.п.п. обчислюють у поточних і порівняльних оптових цінах.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me