валова продукція сільського господарства

рос. валовая продукция сельского хозяйства

загальний обсяг с.-г. продукції у грошовому виразі. Є однією зі складових сукупного суспільного продукту. Включає вартість засобів виробництва, спожитих у процесі с.-г. виробництва (насіння, корми, амортизація будівель, машин, знарядь тощо), і заново створену вартість або чисту продукцію сільського господарства. Обчислюється за методом валового обороту, тобто до її складу входить загальна вартість продукції всіх с.-г. підприємств, реалізованої на сторону, і вартість продукції, використаної для власних потреб. Цей показник широко застосовувався при аналізі і плануванні народногосподарських показників за радянських часів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me