валовий дохід

рос. валовой доход

обчислений у грошовому виразі сумарний річний дохід підприємства, фірми, одержаний у результаті виробництва і продажу продукції, товарів, послуг. В.д. визначається як різниця між грошовим виторгом від продажу товару й матеріальними затратами на його виробництво. В.д. дорівнює сумі заробітної плати і чистого доходу (прибутку).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. валовий дохід — Загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі... Словник термінів законодавства України
  2. валовий дохід — (англ. gross income) частина вартості виробленої валової продукції та наданих послуг за вирахуванням вартості матеріальних витрат, тобто знову створена вартість, в яку входить заробітна плата та прибуток. Економічний словник