валовий дохід підприємства

рос. валовой доход предприятия

новостворена вартість колективом підприємства за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Тобто виручка підприємства від реалізованої продукції, послуг та інших надходжень (від невиробничої діяльності, одержання суми від повернення безнадійних боргів тощо).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me