валовий національний продукт (ВНП)

рос. валовой национальный продукт (ВНП)

один із найпоширеніших узагальнюючих макроекономічних показників. Обчислена за ринковими цінами вартість виробленого країною протягом року кінцевого (готового) продукту. До ВНП входить вартість продукту, створеного як у самій країні, так і за кордоном з використанням факторів виробництва, що належать даній країні. ВНП може бути обчислений методом підсумовування доданих вартостей та визначення потоку затрат і потоку доходів. Якщо весь вироблений у країні продукт реалізований, то ВНП дорівнює валовому національному доходу. ВНП дорівнює сумі чистого національного доходу (заново створеної вартості) та амортизаційних відрахувань на реновацію зношених основних засобів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me