верховний суд україни

рос. верховный суд украины

відповідно до Конституції України найвищий судовий орган держави, який здійснює нагляд за діяльністю судів на території всіх областей. Автономної Республіки Крим у межах, установлених законом. Він діє на основі прийнятих законів, Конституції України, сприяє зміцненню правопорядку, захисту інтересів суспільства, прав і свобод громадян. В.С.У. покликаний забезпечувати правильне і однакове застосування законів при здійсненні правосуддя, виховувати громадян у дусі відданості незалежній Україні, патріотизму, точного і неухильного виконання Конституції, законів країни, бережливого ставлення до всіх форм власності, дотримання дисципліни праці, чесного виконання державних і громадських обов'язків, поваги до прав, честі й гідності громадян тощо. В.С.У. в межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції в касаційному порядку, в порядку нагляду. Він обирається і затверджується Верховною Радою України у складі Голови, його заступників.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me