експертиза бухгалтерська

рос. экспертиза бухгалтерская

1. Дослідження спеціалістом-бухгалтером або групою спеціалістів правильності відбиття фактів та явищ господарської діяльності підприємства (організації, установи) у документах бухгалтерського обліку, бухгалтерських реєстрах, звітах, балансах. Е.б. найчастіше застосовують органи слідства, суду та державного арбітражу при розслідуванні та розгляді кримінальних і цивільних справ та господарських спорів. Хід дослідження та відповіді на поставлені відповідними органами запитання бухгалтер-експерт подає у висновку, який складає за спеціальною формою. Коли експерт виявить факти, що мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені запитання, він має право вказати на них у висновку. 2. Однією з форм Е.б. є аудит, тобто повна перевірка стану фінансово-господарської діяльності об'єкта господарювання. Його здійснюють аудиторські фірми на основі контракту за рахунок підприємства. Аудиторські фірми є незалежними госпрозрахунковими організаціями і, як правило, отримують спеціальні повноваження від державних органів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me