експертна система

рос. экспертная система

Інтелектуальна комп'ютерна програма, здатна робити логічні висновки на основі знань у конкретній проблемній галузі і забезпечувати вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностика, тестування, проектування тощо) без присутності експерта (спеціаліста в конкретній проблемній галузі).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. експертна система — Різновид інтелектуальної бази даних, комп'ютерна консультаційна програма; допомагає у прийнятті рішень, заміняє експерта в певній галузі, ск. у медичній діагностиці. Універсальний словник-енциклопедія
  2. експертна система — Програма (комплекс програм), що дає змогу представити в потрібній для обчислювальної машини формі й систематизувати знання експертів у деякій прикладній області і, ґрунтуючись на цих представленнях... Моделювання економіки. Тлумачний словник