експертна система

Програма (комплекс програм), що дає змогу представити в потрібній для обчислювальної машини формі й систематизувати знання експертів у деякій прикладній області і, ґрунтуючись на цих представленнях, розв’язувати прикладні задачі подібно до експерта на запит користувачів. Експертні системи належать до систем, що ґрунтуються на знаннях (СБЗ) і містять у собі характерні для СБЗ компоненти – базу знань (БЗ) , механізм одержання розв’язків і засоби інтерфейсу з користувачем.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. експертна система — Різновид інтелектуальної бази даних, комп'ютерна консультаційна програма; допомагає у прийнятті рішень, заміняє експерта в певній галузі, ск. у медичній діагностиці. Універсальний словник-енциклопедія
  2. експертна система — рос. экспертная система Інтелектуальна комп'ютерна програма, здатна робити логічні висновки на основі знань у конкретній проблемній галузі і забезпечувати вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностика, тестування... Eкономічна енциклопедія