економічного циклу теорії і моделі

Розглядають регулярні коливання ділової активності. Усталенню сучасних уявлень про природу економічних циклів і криз сприяли наукові праці не одного покоління економістів, насамперед таких авторитетних дослідників, як М. І. Туган-Барановський, Дж. Кейнс, П. Семюельсон, У. Мітчелл, Й. Шумпетер. Сучасна проблема циклів належить до низки центральних в економічній науці.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me