звичайні акції

рос. обыкновенные акции

акції, за якими дивіденди виплачуються з частки прибутку, що залишається після оплати твердого процента власникам привілейованих акцій, тобто у вигляді процента, що залежить від величини прибутку. Подібні акції називають також ординарними або акціями з нефіксованим дивідендом. Власники З.а., на відміну від власників привілейованих акцій, володіють правом голосу на загальних зборах акціонерів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me