капітал

рос. капитал

1. Економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини. 2. Вартість, яка внаслідок обороту та ефективного використання приносить додаткову вартість, прибуток (додатковий капітал). 3. Все, що має здатність приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів та послуг і вкладені у бізнесову справу, діло. 4. Діюче джерело доходу у вигляді засобів виробництва (фізичний К.). Під грошовим К. розуміють кошти, за допомогою яких купують фізичний капітал. Капітальні вкладення матеріальних засобів і грошей в економіку, у виробництво називають також інвестиціями.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. капітал — БАГА́ТСТВО (велике майно та грошові нагромадження), ГРО́ШІ мн., КАПІТА́Л розм., КАПІТА́ЛИ мн., підсил. розм., МІЛЬЙО́НИ мн., підсил. Жаль обгорнув душу Тура. Батько його Тур був давнього, славетного роду.. Але ж батько не мав ні слави, ні багатства (С. Словник синонімів української мови
 2. капітал — [кап'італ] -лу, м. (на) -л'і, мн. -лие, -л'іў Орфоепічний словник української мови
 3. капітал — Велика сума <жм. купа> грошей; П. гроші, фінанси, кошти; ЖМ. багатство, майно; ФР. копійка <н. жити з копійки>. Словник синонімів Караванського
 4. капітал — ме́ртвий капіта́л, книжн. Цінність, яка не використовується ким-небудь, не знаходить застосування. Сотні тонн риби, так потрібні країні, лежатимуть мертвим капіталом на березі (І. Багмут); Життєвий досвід і освіта можуть бути мертвим капіталом (З журналу). Фразеологічний словник української мови
 5. капітал — Багатство, гроші, маєток Словник чужослів Павло Штепа
 6. капітал — (англ. саріtal) термін, який використовується в бізнесі для визначення сукупних ресурсів. К. буває акціонерним, одноособовим, партнерським тощо. Економічний словник
 7. капітал — Капіта́л, -лу; -та́ли, -лів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 8. капітал — капіта́л іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 9. капітал — -у, ч. 1》 Сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість), що приносять прибуток. Авансований капітал — грошовий капітал, признач. для придбання основних засобів, які можуть у майбутньому забезпечити прибуток. Великий тлумачний словник сучасної мови
 10. капітал — див. гроші Словник синонімів Вусика
 11. капітал — капіта́л (нім. Kapital, франц. capital, спочатку – головне майно, головна сума, від лат. capitalis – головний) економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини капіталістичного способу виробництва; вартість... Словник іншомовних слів Мельничука
 12. капітал — 1. у матеріальній формі — один із факторів виробництва (поряд із землею та працею); він складається у цьому випадку із споруд, машин і пристроїв; 2. у грошовій формі — фінансові активи. Універсальний словник-енциклопедія
 13. капітал — КАПІТА́Л, у, ч. 1. Вартість, що дає її власникові-капіталістові додаткову вартість унаслідок визиску робочої сили найманих робітників. Умовою існування капіталу є наймана праця (Комун. маніф. Словник української мови в 11 томах