капітал

Багатство, гроші, маєток

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. капітал — БАГА́ТСТВО (велике майно та грошові нагромадження), ГРО́ШІ мн., КАПІТА́Л розм., КАПІТА́ЛИ мн., підсил. розм., МІЛЬЙО́НИ мн., підсил. Жаль обгорнув душу Тура. Батько його Тур був давнього, славетного роду.. Але ж батько не мав ні слави, ні багатства (С. Словник синонімів української мови
 2. капітал — [кап'італ] -лу, м. (на) -л'і, мн. -лие, -л'іў Орфоепічний словник української мови
 3. капітал — Велика сума <жм. купа> грошей; П. гроші, фінанси, кошти; ЖМ. багатство, майно; ФР. копійка <н. жити з копійки>. Словник синонімів Караванського
 4. капітал — ме́ртвий капіта́л, книжн. Цінність, яка не використовується ким-небудь, не знаходить застосування. Сотні тонн риби, так потрібні країні, лежатимуть мертвим капіталом на березі (І. Багмут); Життєвий досвід і освіта можуть бути мертвим капіталом (З журналу). Фразеологічний словник української мови
 5. капітал — рос. капитал 1. Економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини. 2. Вартість, яка внаслідок обороту та ефективного використання приносить додаткову вартість, прибуток (додатковий капітал). Eкономічна енциклопедія
 6. капітал — (англ. саріtal) термін, який використовується в бізнесі для визначення сукупних ресурсів. К. буває акціонерним, одноособовим, партнерським тощо. Економічний словник
 7. капітал — Капіта́л, -лу; -та́ли, -лів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 8. капітал — капіта́л іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 9. капітал — -у, ч. 1》 Сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість), що приносять прибуток. Авансований капітал — грошовий капітал, признач. для придбання основних засобів, які можуть у майбутньому забезпечити прибуток. Великий тлумачний словник сучасної мови
 10. капітал — див. гроші Словник синонімів Вусика
 11. капітал — капіта́л (нім. Kapital, франц. capital, спочатку – головне майно, головна сума, від лат. capitalis – головний) економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини капіталістичного способу виробництва; вартість... Словник іншомовних слів Мельничука
 12. капітал — 1. у матеріальній формі — один із факторів виробництва (поряд із землею та працею); він складається у цьому випадку із споруд, машин і пристроїв; 2. у грошовій формі — фінансові активи. Універсальний словник-енциклопедія
 13. капітал — КАПІТА́Л, у, ч. 1. Вартість, що дає її власникові-капіталістові додаткову вартість унаслідок визиску робочої сили найманих робітників. Умовою існування капіталу є наймана праця (Комун. маніф. Словник української мови в 11 томах