консорціум

рос. консорциум

1. Одна з форм монополій, об'єднаних на підставі угоди групи банківських або промислових монополій для здійснення спільних великомасштабних фінансових програм. 2. Об'єднання кількох підприємницьких компаній, банків для реалізації великомасштабних проектів, спільного розміщення великих позик. К. несе повну матеріальну відповідальність перед своїми клієнтами. 3. Об'єднання підприємств, фірм, організацій для проведення взаємовигідних спільних координованих великомасштабних комерційно-підприємницьких програм (операцій) з метою одержання прибутку.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. консорціум — консо́рціум іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. консорціум — див. синдикат Універсальний словник-енциклопедія
  3. консорціум — -у, ч. Об'єднання групи монополістів (перев. банківських) для здійснення значних фінансових або комерційних операцій. Фінансовий консорціум. || Тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. консорціум — [консорц'іум] -му, м. (на) -м'і, мн. -мие, -м'іў Орфоепічний словник української мови
  5. консорціум — КОНСО́РЦІУМ, у, ч., екон., фін. Об'єднання банків, промислових підприємств і т. ін. Уведення ступеня “магістр” консорціумом навчальних закладів, а не одним і тим самим університетом має суттєві переваги (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  6. консорціум — (англ. сопsular invoice) 1. тимчасове об’єднання різних підприємств (виробничих, наукових, торговельних, фінансових та ін.) для вирішення конкретних завдань – реалізації цільових програм та проектів. Після виконання поставленого завдання... Економічний словник
  7. консорціум — КОНСО́РЦІУМ, у, ч. Об’єднання групи монополістів (переважно банківських) для здійснення значних фінансових або комерційних операцій. Фінансовий консорціум. Словник української мови в 11 томах
  8. консорціум — консо́рціум (від лат. consortium – співучасть, спільність) одна з форм капіталістичних монополій; угода групи банківських або промислових монополій для спільного здійснення великих фінансових операцій. Словник іншомовних слів Мельничука