майновий ценз

рос. имущественный ценз

показник, що характеризує кількість майна (в натуральному чи грошовому виразі), яке належить даній юридичній або фізичній особі на правах власності.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me