майнові права

рос. имущественные права

права, що належать громадянам і організаціям, які беруть участь у майнових відносинах, що регулюються цивільним правом. М.п. виникають на основі права власності, що полягає у праві володіння, користування і розпорядження належним їм майном у межах, встановлених законом. Власникові забезпечується фактичне користування належним йому майном, він має право одержувати прибутки та інші матеріальні й культурні вигоди від нього, відчужувати майно за плату й безкоштовно, передавати у тимчасове користування іншим особам, заставляти і залишати у спадок. Майно, закріплене за державними організаціями, перебуває в оперативному управлінні цих організацій, що здійснюють права володіння, користування й розпорядження ним у межах, встановлених законом, відповідно до цілей їхньої діяльності. Кооперативні організації, асоціації, профспілкові організації та їх об'єднання володіють, користуються і розпоряджаються майном, що належить їм на правах власності відповідно до їхніх статутів. Право розпоряджатися майном, що є власністю кооперативних організацій, їх об'єднань, належить виключно самим власникам. Вищестоящі кооперативні організації не мають права розпоряджатися майном нижчестоящих. Право розпоряджатися майном, що є власністю профспілкових та інших громадських організацій, належить виключно цим організаціям. Згідно з законом громадяни мають право заставляти й залишати своє майно у спадок. Право володіння, користування і розпорядження майном при спільній частковій власності приймається за згодою всіх учасників власності майна.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me