нормативи

рос. нормативи

(латин. normatio — впорядкування) — 1. Економічні, технічні, технологічні або інші показники норм, за якими здійснюються певні дії, виконується певна робота, приймаються рішення. 2. Розрахункові величини затрат живої та уречевленої праці на виробництво одиниці продукції або окремі види робіт. Я. є вихідними даними для встановлення техніко-економічних норм на підприємствах при складанні виробничих програм. Розрізняють такі основні групи нормативів: Н. затрат матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії); Н. продуктивності устаткування (машин, механізмів, агрегатів); Я. затрат праці (типові, галузеві норми часу, норми виробітку, нормативи чисельності за категоріями працюючих тощо). Я. мають бути прогресивними і враховувати досягнення вітчизняної та зарубіжної техніки й організації виробництва.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me