ситуація

рос. ситуация

збіг обставин і умов, що створюють певне становище (напр., кон'юнктуру ринку товарів, послуг).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. ситуація — ситуа́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 2. ситуація — [сиетуац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
 3. ситуація — -ї, ж. 1》 Сукупність умов та обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей. Аварійна ситуація — стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/чи умов безпечної експлуатації... Великий тлумачний словник сучасної мови
 4. ситуація — Ситуа́ція, -ції, -цією; -ції, -цій Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 5. ситуація — Стан, обставини, умовини, див. позиція, положений Словник чужослів Павло Штепа
 6. ситуація — СИТУА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Сукупність умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей. Ситуація страшно неясна, не знаєш, чим все скінчиться (М. Коцюбинський); З дня його тяжкого поранення минуло багато часу .. Словник української мови у 20 томах
 7. ситуація — СИТУАЦІЯ — безпосередній результат взаємодії духовної і природної реальностей... Філософський енциклопедичний словник
 8. ситуація — (англ. situation) сукупність умов і обставин (зовнішніх і внутрішніх, об’єктивних і суб’єктивних) у конкретній сфері управління, що склалися на певний період часу і вимагають певних дій керівника чи спеціаліста. Економічний словник
 9. ситуація — ситуа́ція (франц. situation, від лат. situs – становище) 1. Збіг умов і обставин, що створюють певне становище. 2. Зображення на карті або плані рельєфу, річок, лісів тощо. Словник іншомовних слів Мельничука
 10. ситуація — СИТУА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Сукупність умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей. Для марксиста не підлягає сумніву, що революція неможлива без революційної ситуації.. Словник української мови в 11 томах
 11. ситуація — Становище, стан, положення, обставини, сов. обстановка, ок. довкружжя Словник синонімів Караванського
 12. ситуація — I. СТАНО́ВИЩЕ (сукупність умов, у яких хто-, що-небудь перебуває), СТАН, СИТУА́ЦІЯ, ОБСТА́ВИНИ, ОБСТАНО́ВКА. Сиваш заливає водою. Становище вкрай загрозливе (О. Гончар); Мозок Семенів почав убирати в себе усі найдрібніші подробиці.. Словник синонімів української мови