адаптація

(від пізньолат. аdaptatio – пристосування) здатність системи цілеспрямовано набувати пристосування у складних середовищах, а також сам процес такого пристосовування. Адаптивні системи звичайно описуються в термінах цілі (мети) . Адаптація до середовища, котре характеризується високою невизначеністю, дає змогу системі забезпечувати досягнення деяких суттєвих цілей в умовах недостатньої апріорної інформації щодо середовища. У процесі пристосування можуть змінюватись кількісні характеристики системи, а також її структура . Чим суттєвішіми є зміни середовища, тим глибші перетворення структури системи, що призводять до адаптації в нових умовах. Різноманіття умов, до яких може адаптуватися система, вимірює ступінь її адаптивності .

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. адаптація — Семантично відмінні адаптація й адоптація. Адаптація – пристосування організму до певних умов середовища. Крім того, полегшення тексту для осіб, що починають вивчати іноземну мову. Адаптація уривка. Адоптація – усиновлення. Адоптація малюка з дитбудинку. «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
 2. адаптація — адапта́ція іменник жіночого роду пристосування Орфографічний словник української мови
 3. адаптація — Процес загального пристосування організму до умов існування, зазвичай до нових або тих, які змінилися неочікувано. англ. adaptation; нім. Adaptation f=; угор. adaptáció; рос. адаптация. Словник із соціальної роботи
 4. адаптація — (лат. adaptatio — пристосування) пристосування тексту до можливостей сприймання читача. Словник стилістичних термінів
 5. адаптація — (від лат. adapto — пристосовую) пристосування людини до умов середовища (перш за все соціального середовища) і результат цього процесу Словник іншомовних соціокультурних термінів
 6. адаптація — Процес пристосування організмів до середовища існування. Словник термінів з агрофітоценології
 7. адаптація — -ї, ж. 1》 біол. Пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення. Адаптація організму — пристосування організму до змінюваних умов середовища. Адаптація рецепторів — зниження чутливості рецепторів до постійно діючих подразників. Великий тлумачний словник сучасної мови
 8. адаптація — АДАПТА́ЦІЯ, ї, ж. 1. біол. Пристосування організму або його окремих органів до умов середовища. Адаптація може забезпечувати виживання в умовах конкретного місцеперебування, стійкість до впливу факторів абіотичного та біологічного характеру... Словник української мови у 20 томах
 9. адаптація — (англ. аdaptation) 1. здатність будь-якої системи реагувати на навколишнє середовище і змінювати свою поведінку задля оптимального функціонування. 2. пристосування системи до реальних умов її існування. Економічний словник
 10. адаптація — адапта́ція (лат. adaptatio, від adapto – пристосовую) 1. Пристосування організмів до умов навколишнього середовища; ¤ А. біологічна – пристосування організмів протягом життя багатьох поколінь до змін середовища; ¤... Словник іншомовних слів Мельничука
 11. адаптація — Процеси виникнення у межах популяції спадкових пристосувальних ознак при зміні умов середовища. Універсальний словник-енциклопедія
 12. адаптація — ПРИСТОСУВА́ННЯ (дія, процес), АКОМОДА́ЦІЯ спец., АДАПТА́ЦІЯ перев. біол.; АКЛІМАТИЗА́ЦІЯ перев. біол. (до нових кліматичних та ін. життєвих умов). Дитина спирається на плечі батьків, дідів.. Словник синонімів української мови
 13. адаптація — АДАПТА́ЦІЯ, ї, ж., біол. Пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення. У більшості хворих відзначалися слабість, головний біль, ..ускладнене дихання, зв’язане, можливо, з адаптацією до умов високогірного клімату (Фізіол. ж., VI, 6, 1960, 779). Словник української мови в 11 томах
 14. адаптація — рос. адаптация (англ. adaptation, від латин. adapto — пристосовую) — пристосування до умов навколишнього середовища. У підприємницькій практиці — система заходів... Eкономічна енциклопедія